...jest pusty
Stephane Grappelly I Hear Music LP
Szybki podgląd
50,00 zł
Lady Gaga Chromatica Winyl
Szybki podgląd
100,00 zł
Rammstein Herzeleid CD
Szybki podgląd
80,00 zł
The Rolling Stones Goats Head Soup 2LP
Szybki podgląd
180,00 zł
Metallica Box Ride the Lightning deluxe
Szybki podgląd
990,00 zł
Bruce Springsteen Western Stars 2LP
Szybki podgląd
120,00 zł
Sting the bridge LP
Szybki podgląd
120,00 zł
Lady GaGa & Tony Bennett Love For Sale LP
Szybki podgląd
140,00 zł 126,00 zł
Norah Jones Til We Meet Again 2LP
Szybki podgląd
120,00 zł
Rod Stewart Blood Red Roses 2LP
Szybki podgląd
120,00 zł
Lenny Kravitz Let love Rule
Szybki podgląd
16,00 zł
Mozart Alfred Brendel Plays
Szybki podgląd
30,00 zł
The Cranberries no need to argue
Szybki podgląd
10,00 zł
Steve Winwood - Icon
Szybki podgląd
17,00 zł
The Steve Miller Band  Circle of love
Szybki podgląd
45,00 zł
The Beatles On Air Live at The BBC Vol 2 2CD
Szybki podgląd
40,00 zł
Showaddywaddy
Szybki podgląd
60,00 zł
Simon Garfunkel Bridge over Trouble Water
Szybki podgląd
10,00 zł
Jimmy Nail - Crocodile Shoes II
Szybki podgląd
19,00 zł
Shirley Bassey 25th Anniversary 40 Greatest Hits 2LP
Szybki podgląd
45,00 zł
George Michael Freek[ singiel]
Szybki podgląd
12,00 zł
Olivia Newton John Dont stop Believin
Szybki podgląd
60,00 zł
THE CORRS- TALK ON CORNERS
Szybki podgląd
10,00 zł
Lenny Kravitz 5
Szybki podgląd
10,00 zł
Jamie Cullum - Twenty Some-thing
Szybki podgląd
10,00 zł
Ike & Tina Turner - River deep mountain high
Szybki podgląd
80,00 zł
The Beatles 1967/1970 niebieska folia2 CD
Szybki podgląd
60,00 zł
Stevie Nicks - Bella Donna
Szybki podgląd
60,00 zł
Celine Dion all the way...a decade of song
Szybki podgląd
15,00 zł
Paul Simon - Surprise
Szybki podgląd
17,00 zł
Strona głównaRegulamin

Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługi oferowane przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) są usługami całkowicie komercyjnymi. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas ważnym elementem prowadzonej działalności, a polityka opiera się na czterech głównych filarach:

 • 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta.
 • 2. Zabezpieczenie usługi hasłem.
 • 3. Polityka plików “cookies”.
 • 4. Audyt przetwarzania danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Janusz Cuglewski 41-300 Dabrowa Górnicza ul Dabrowskiego 1

2)  Dane do kontaktu: adres e-mail: sklep@otowinyle.pl

4) W zakresie niezbędnym do wykonania, zawartej przez Ciebie z eBiznes.pl (wcześniej sStore), umowy o świadczenie usług oferowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore), a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) działań na Twoje żądanie, oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) obowiązku prawnego i wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

5) Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami eBiznes.pl (wcześniej sStore)) oraz Rejestrom Nazw Domen i Jednostkom Certyfikującym w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zawartej przez Ciebie z eBiznes.pl (wcześniej sStore) umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom eBiznes.pl (wcześniej sStore) na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy eBiznes.pl (wcześniej sStore) a Podwykonawcami eBiznes.pl (wcześniej sStore). Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Twoich danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto eBiznes.pl (wcześniej sStore) jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, policji, organów i innych instytucji.

6) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w szczególności gdy będzie wymagało to udziału Podwykonawców eBiznes.pl (wcześniej sStore), posiadających siedziby poza obszarem EOG.

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z eBiznes.pl (wcześniej sStore) umowy o świadczenie usług oferowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore), w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie, do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z eBiznes.pl (wcześniej sStore) umowy o świadczenie usług oferowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore). Jednak Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych.

8) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz cały czas prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

10) W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO, brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług oferowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) lub stanowić przeszkodę albo utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore). W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oczywiście odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi eBiznes.pl (wcześniej sStore) informowanie Ciebie o nowych ofertach i organizowanych promocjach.

 

11) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

ZABEZPIECZENIE USŁUGI HASŁEM

Każda usługa uruchamiana na hostingu eBiznes.pl (wcześniej sStore), jest zabezpieczona hasłem dostępu. Hasło to musi spełniać wymagania co do ilości znaków w tym liter, liczb, znaków specjalnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. W ten sposób dostęp do panelu klienta, konta czy domeny, możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji. Za pośrednictwem udostępnionych w Panelu Administracyjnym mechanizmów, możesz w dowolnej chwili zmieniać hasła na inne. Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła, opisana na stronie pomocy firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore).

POLITYKA PLIKÓW “COOKIES”

„Cookies” to pliki tekstowe, czyli dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. Pliki „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania przez użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies”, mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Stosujemy “cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. “Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku „cookies” – każdy użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia w swojej przeglądarce. “Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) akceptacja “cookies” jest wymagana w celu prawidłowego korzystania m.in. z systemu rejestracji usług, programu pocztowego, panelu klienta. Informacje uzyskiwane przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) za pośrednictwem plików „cookies”, mogą być udostępniane podmiotom powiązanym na podstawie umów powierzenia z eBiznes.pl (wcześniej sStore), z zastrzeżeniem, że będą one wykorzystywane w celach analogicznych, jak to opisano powyżej. W tych samych celach firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) może również pozyskiwać informacje przekazywane za pośrednictwem plików „cookies”, stosowanych przez podmioty powiązane z eBiznes.pl (wcześniej sStore).

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy Muzyczny swiat dostępny pod adresem
www.otowinyle.pl

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy muzyczny swiat prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez  strone www.otowinyle.pl 

2. Wszystkie produkty w sklepie sa sprawdzane pod wzgledem jakości i stanu technicznego , sklep prowadzi sprzedaz płyt winylowych , płyt CD nowych i uzywanych

3. Wszystkie ceny podane  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

a/ Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

b/ Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

8. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu  należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu.

9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 14 dni od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

12. wszystkie płyty winylowe i Cd sa sprawdzane i nie podlegaja wymianie , w szczegolnych przypadkach jest to mozliwe jednak kupujący na własny koszt wysyła towar i uczestniczy w kosztach 

15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

17. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie muzyczny swiat Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookies
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl